Reality na prodej

Reality k pronájmu

Reality poptávka

Kontaktní informace

Moravia Real Estate, s.r.o.
Na Splávku 1182
Uherské Hradiště
686 01

Tel: +420 602 756 111
Fax: +420 572 540 712

e-mail: info@moraviareal.cz www.moraviareal.cz

Naše služby

Vážení klienti,

naše realitní společnost vám nabízí tyto základní služby zejména při dispozicích s nemovitostmi :

 • zprostředkování prodeje, nájmu a podnájmu vašeho bytu, rodinného domu či jeho části, rekreačního a komerčního objektu a pozemků,
 • zprostředkování směny bytů a nemovitostí,
 • zprostředkování převodu členských práv a nájemních práv u bytových jednotek,
 • zprostředkování koupě nemovitosti,
 • zprostředkování nabytí nemovitosti v dražbě.

V rámci těchto základních služeb pak dále zajišťujeme či doporučujeme :

 • ústní konzultaci se zákazníkem,
 • prohlídku objektu za možné účasti soudního znalce z oboru stavebnictví nebo osoby odborně způsobilé z oboru stavebnictví za účelem posouzení stavebně technického stavu a místních podmínek,
 • analýzu reálné prodejní-kupní ceny a nájemného,
 • pořízení foto a video dokumentace k presentaci objektu,
 • presentace objektu na internetových stránkách, exteriérových vitrínách a v tisku včetně možného označení samotného objektu nabídkou "k prodeji" či "k nájmu",
 • výpis z katastru nemovitostí (list vlastnický), nabývací titul vlastníka, schématické plánky a náčrtky,
 • znalecký posudek o obvyklé ceně nemovitosti (pro daňové účely) a o ceně tržní, o hodnotě věcného břemene apod.,
 • geodetické práce (oddělení pozemků, zaměření stavby, hranice pozemků apod.),
 • daňové poradenství,
 • finanční poradenství k zajištění peněžních prostředků k úhradě kupní ceny,
 • pojištění objektu,
 • právní konzultace a event. právní rozbor při složitějších právních vztazích,
 • sepsání listin jako např. smlouva o budoucí kupní smlouvě, kupní smlouva, nájemní smlouva, zástavní smlouva, smlouva o zřízení věcného břemene, dohoda o majetkovém vypořádání za převod členských práv a povinností, návrh na vklad apod.,
 • úschova peněz za účelem splnění zákonné či smluvní povinnosti plátce daně z převodu nemovitostí,
 • změnu odběratele služeb (elektřina, plyn, vodné a stočné),
 • zařazení zákazníka do databáze zájemců,
 • vyhledávání objektů na základě požadavků a podmínek zákazníka.

V rámci svého předmětu podnikání nabizí naše společnost  i správu majetku (domu, bytu, pozemku, rekreačního nebo komerčního objektu) těm klientům, kteří se nechtějí zabývat osobně kontrolou plnění smluvních závazků a dohledem na řádným využitím majetku a řádnou péčí o něj.

 


Copyright © 2008 Moravia Real Estate s.r.o.
Web created by machin.cz, powered by Machin - CMS©
xhtml | css | valid